Історія кафедри

            Кафедра електротехніки (у 2017 р. її було перейменовано у кафедру альтернативної електроенергетики та електротехніки) була створена у 1960 р. на базі лабораторії загальної електротехніки Харківського інституту інженерів комунального будівництва.

полосухин 002 Першим завідувачем кафедри (1961 - 1966) був доцент, Почесний працівник вищої школи УСРС Полосухін Владислав Ілліч – провідний спеціаліст в області електроенергетики.

 

 

14 років (1966-1980 рр.) кафедру очолював лауреат державної премії СРСР, к.т.н., професорБєла-Бєлов Анатолій Михайлович.

коллектив кафедры

Бело Белов1

 

 Понад 36 років з 1981 по 2017 рік завідувачем кафедри був  провідний спеціаліст в електроапаратобудуванні заслужений професор університету, д.т.н.  Сосков Анатолій Георгійович

Сосков

        

Ним опубліковано понад 200 наукових праць, 55 винаходів та паенів, він був науковим керівником ряду науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДР і ДКР) з дослідження й розробки безконтактних і гібридних силових комутаційних апаратів та низьковольтних автоматизованих комплектних пристроїв на їх базі та уніфікованих напівпровідникових реле якості електричної енергії побутового й промислового призначення. Сосков А.Г. є автором 5 навчальних  посібників та 4 підручників з грифом МОН України, що є базовими для підготовки спеціалістів і магістрів, які навчаються за напрямками «Електромеханіка» і «Електротехніка та електротехнології».

 

З 2017 року кафедру очолив доцент, д.т.н. Тугай Дмитро Васильович, що займається дослідженнями в галузі підвищення енергоефективності систем електропостачання засобами силової електроніки, інтелектуальними мережами та питаннями  застосування альтернативних джерел енергії. Ним опубліковано понад 50 наукових праць, 3 патенти.

На кафедрі працювали відомі вчені: д.т.н.., професор, член-кореспондент НАН України Божко О.Є., що у даний час є завідувачем відділу інституту проблем машинобудування, д.т.н., професор Райнін В.Ю., лауреат державної премії Російської Федерації, який працює професором на кафедрі електричних і електронних апаратів МЕІ (м. Москва, Росія) і був головним інженером Електротехнічного заводу (м. Митіщі, Росія).


На сайті 106 гостей та користувачі відсутні